JA, CZYLI KTO? , EASY GRACE, WYDAWNICTWO NELUMBO, KRAKÓW 2013